Μαθήματα

Σχολή Πλοιάρχων

RADAR ΓΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ISM ΑΣΦ ΦΥΛΑΚΗΣ
 ECDIS Γ
ΦΥΣΙΚΗ Γ
ΦΥΣΙΚΗ Β
ΦΥΣΙΚΗ Α
ΝΑΥΤΙΛΙΑ A
ΝΑΥΤΙΛΙΑ B
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Γ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ε
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤ                                   
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ
ΜΕΤΑΦ ΦΟΡΤΙΩΝ Ε
ΜΕΤΑΦ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤ

Σχολή Μηχανικών

Α’ ΕξάμηνοΒ’ ΕξάμηνοΓ’ Εξάμηνο
Θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων
Μαθηματικά
Ναυτικές Μηχανές
Ναυτιλιακές Γνώσεις – Ναυπηγία
Φυσική                                                 
Χημεία
Βοηθητικά Μηχανήματα
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι 
Αντοχή Υλικών
Τεχνολογία Υλικών
Ηλεκτρονικά 
Ναυτικές Μηχανές
Φυσική
Ναυπηγία ΙΙ
Ηλεκτρικές Μηχανές
Μαθηματικά ΙΙ & Στατιστική
Ναυτικά Αγγλικά
Στοιχεία Μηχανών
 
Δ’ ΕξάμηνοΕ’ ΕξάμηνοΣΤ’ Εξάμηνο
Μηχανική Ρευστών
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ
ΜΕΚ
Δίκτυα Υπολογιστών
Θερμοδυναμική
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Μηχανική Ρευστών
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Βοηθητικά Μηχανήματα
Καύσιμα – Λιπαντικά