Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) είναι δημόσιες σχολές της Ανώτατης Βαθμίδας που υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επιβλέπονται από την Διέυθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΕλληνική ναυτιλία Είναι οι κύριοι φορείς εκπαίδευσης των στελεχών εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα και διακρίνονται σε Σχολές Πλοιάρχων και Σχολές Μηχανικών. Οι Α.Ε.Ν στο σύνολό τους είναι δέκα και λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπως παρουσιάζονται κατωτέρω:

 • Ασπρόπυργος – ΑΕΝ Ασπροπύργου – Πλοιάρχων/Μηχανικών
 • Νέα Μηχανιώνα – ΑΕΝ Μακεδονίας – Πλοιάρχων/Μηχανικών
 • Πρέβεζα – ΑΕΝ Ηπείρου – Πλοιάρχων
 • Κύμη – ΑΕΝ Κύμης – Πλοιάρχων
 • Αργοστόλι – ΑΕΝ Ιονίων Νήσων – Πλοιάρχων
 • Χίος – ΑΕΝ Χίου – Μηχανικών
 • Ύδρα -ΑΕΝ Ύδρας – Πλοιάρχων
 • Οινούσσες – ΑΕΝ Οινουσσών – Πλοιάρχων
 • Σύρος – ΑΕΝ Σύρου – Πλοιάρχων
 • Χανιά – ΑΕΝ Κρήτης – Πλοιάρχων/Μηχανικών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΝ

Προϋποθέσεις εισαγωγής στις Ακαδημίες

 • Πανελλήνιες εξετάσεις, Κάτοχος Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ή Ναυτικού Λυκείου ή Β’ Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ.
 • Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Να μην έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του.
 • Να είναι υγιής και να γνωρίζει κολύμβηση (Στην κολύμβηση άπαντες εξετάζονται σε κολυμβητήρια κοντά στις σχολές).
 • Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το ναυτικό επάγγελμα.

Χρονολόγιο Φοίτησης στις Α.Ε.Ν

 • Περίοδος πριν την εισαγωγή στο Α’ Εξάμηνο:
  Ιούνιος – Αύγουστος: Κατά τους μήνες Ιούνιο με Αύγουστο, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχοντας ανακοινώσει τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις Α.Ε.Ν και την ημερομηνία που πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογιτικά τους, περισυλλέγει αυτούς τους 3 μήνες τα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους φοιτητές. Αυτά τα δικαιολογητικά συνήθως είναι: παράβολο της εφορίας, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στην Α.Ε.Ν., φωτοτυπία ταυτότητας, 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας, απολυτήριο λυκείου και την ταυτότητα εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (προαιρετικά).
  Αύγουστος: Βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
  Σεπτέμβριος: Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου βγαίνουν τα αποτελέσματα με τα ονομάτα των μαθητών που επέτυχαν στην εισαγωγή τους στις Α.Ε.Ν, αναγράφοντας τον βαθμό εισαγωγής τους και την πόλη φοίτησής τους.
 • Α’ Εξάμηνο: Το Α’ Εξάμηνο είναι θεωρητικό και ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη και τελειώνει τον Φεβρουάριο. Κατά το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές κάνουν εισαγωγή στο Ναυτικό Επάγγελμα μέσω των μαθημάτων αλλά και την προετιμασία για το πρώτο πρακτικό εξάμηνο που ξεκινάει τον Μάρτη, η προετιμασία περιλαμβάνει (αναζήτηση ναυτιλιακών εταιριών από τους ίδιους του φοιτητές για πρακτική εργασία στον στόλο τους ως Δόκιμοι, έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου με εκπαίδευση στα Σωστικά και Πυροσβεστικά Μέσα κατά τον Φεβρουάριο).
 • Β’ Εξάμηνο: Το Β’ Εξάμηνο είναι πρακτικό και ξεκινάει τον Μάρτιο και τελειώνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Πριν το πρακτικό ταξίδι όλοι οι φοιτητές που έχουν περάσει την εξεταστική, χορηγούνται το Κ.Ε.Π 1 (Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί του Πλοίου) με βεβαίωση από την ναυτιλιακή εταιρεία που θα εργασθεί. Το οποίο Κ.Ε.Π είναι βιβλίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι φοιτητές κατά την διάρκεια της πρακτικής τους στο πλοίο. Το Κ.Ε.Π παραδίνεται από τον ίδιο τον φοιτητή στην οποία Α.Ε.Ν φοιτά (με προϋπόθεση αποδοχής του Κ.Ε.Π από την Α.Ε.Ν, ότι ο φοιτητής θα πρέπει να έχει θαλάσσια υπηρεσία 5 μηνών και 3 ημερών).
 • Γ’ Εξάμηνο: Το Γ’ Εξάμηνο είναι θεωρητικό και ξεκινάει στις 1 Οκτωβρίου και τελειώνει τον Φεβρουάριο.
 • Δ’ Εξάμηνο: Το Δ’ Εξάμηνο είναι θεωρητικό ξεκινάει μια εβδομάδα μετά την λήξη της εξεταστικής του Γ’ εξαμήνου και τελειώνει στα τέλη του Ιουνίου, με χορήγηση του Κ.Ε.Π 2 για το δεύτερο πρακτικό ταξίδι.
 • Ε’ Εξάμηνο: Το Ε’ Εξάμηνο είναι πρακτικό (είναι το τελευταίο πρακτικό ταξίδι κατά την φοίτηση στην Α.Ε.Ν.). Το δεύτερο πρακτικό εξάμηνο ξεκινάει αρχές Ιουλίου και τελειώνει τέλη Φλεβάρη. Όσοι φοιτητές δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στο πρώτο εξάμηνο, είναι υποχρεωτικό να ταξιδέψουν σε αυτό το εξάμηνο. Στην περίπτωση που φοιτητές δεν ταξιδέψουν ούτε σε αυτό το εξάμηνο, δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν στο ΣΤ’ Εξάμηνο.
 • ΣΤ’ Εξάμηνο: Το ΣΤ’ Εξάμηνο είναι θεωρητικό. Ξεκινάει αμέσως μετά την παράδοση του Κ.Ε.Π 2 από τους φοιτητές, δηλαδή τον Φεβρουάριο και τελειώνει τέλη του Ιουνίου.
 • Ζ’ – Η’ Εξάμηνο: Το Ζ και το Η εξάμηνο είναι θεωρητικά. Είναι το δυο τελευταία εξάμηνα φοίτησης στην Α.Ε.Ν., που ξεκινούν από τον Οκτώβρη και τελειώνουν τον Ιούνιο.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής πτυχίου Γ’ Αξιωματικού (Μηχανής ή Γέφυρας): Να έχει παραδώσει την πτυχιακή εργασία, να έχει περάσει όλα τα μαθήματα από όλα τα εξάμηνα και να έχει συμπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών.

Η Ναυτική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στις σχολές αυτές περιλαμβάνει τον θεωρητικό τομέα, τον πρακτικό αλλά και αμειβόμενη εργασία επί πλοίου για δύο εξάμηνα. Μετά το τέλος του Α’ Εξαμήνου οι σπουδαστές καλούνται να βγάλουν ναυτικό φυλλάδιο, για το οποίο φροντίζουν οι σχολές να ενημερώσουν τους σπουδαστές που και πως θα το παραλάβουν, αφού έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια μικρής διάρκειας περί Σωστικών και Πυροσωστικών Μέσων.
Στις σχολές Σωστικών και Πυροσωστικών Μέσων οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας για την ζωή τους στο πλοίο ή για την διάσωσή τους σε περίπτωση ναυαγίου, όπως επίσης και σε θέματα πυρκαγιάς και πρώτων βοηθειών. Αυτά είναι απαραίτητα διότι σε ένα ναυτικό ατύχημα πρέπει όλοι να είναι άρτια εκπαιδευμένοι στο πώς να το αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία και να μην βάλουν σε κίνδυνο την ζωή τους.
Αφού τελειώσουν την παραπάνω εκπαίδευση τότε παραλαμβάνουν από τα Λιμεναρχεία της περιοχής τους τα Ναυτικά Φυλλάδια και αρχίζουν την αναζήτηση για Ναυτιλιακή εταιρία που θα τους προσλάβει και θα τους ναυτολογήσει σε κάποιο από τα πλοία της στην θέση του Δόκιμου Πλοίαρχου/Μηχανικού (Apprentice Officer/Engineer ή Cadet).
Με το επιτυχές πέρας του εκπαιδευτικού τους ταξιδίου επαναπατρίζονται και επιστρέφουν στα θρανία για το Β’ και Γ’ Εξάμηνο που διαρκούν ως το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Όταν ολοκληρώσουν τα δύο εξάμηνα καλούνται να πάνε στο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας επίσης 6 μηνών. Αφού επαναπατριστούν και από αυτό το ταξίδι τότε συνεχίζουν στα δύο τελευταία έτη στης σχολής (Δ’ – Ε’ – ΣΤ’ Εξάμηνα) όπου κάπου ενδιάμεσα σε αυτά θα παρακολουθήσουν και τον 2ο κύκλο σεμιναρίων περί σωστικών και πυροσωστικών μέσων.
Ειδικότερα οι σπουδαστές Πλοίαρχοι όταν τελειώσουν την σχολή παραλαμβάνουν το Πτυχίο τους και κάνουν περαιτέρω ειδική πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση δύο εβδομάδων στο ΚΕΣΕΝ Ρ/Τ (Ραδιοτηλεγραφητών) το οποίο βρίσκεται στην Σχολή του Ασπροπύργου στις Δορυφορικές και Επίγειες Επικοινωνίες Κινδύνου και Ασφαλείας – GMDSS όπου είναι χρήσιμη για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου Γ’ Τάξεως και αποκτούν τον τίτλο Γενικού Χειριστή GMDSS – General Operator. Αφού επιτύχουν στις εξετάσεις GMDSS τότε περνούν υγειονομικές εξετάσεις από την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Υπηρεσία – ΑΝΥΕ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά οι οποίες περιλαμβάνουν: Εξετάσεις ούρων και αίματος για εύρεση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, Οφθαλμιατρικές εξετάσεις (Μυωπία, Αστιγματισμό, Δυσχρωματοψία, Αχρωματοψία), Ψυχιατρικές εξετάσεις, Παθολογικές εξετάσεις και αφού κριθούν κατάλληλοι/λες παραλαμβάνουν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το δίπλωμα και ονομάζονται Πλοίαρχοι Γ’ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού – Captain Class C’. Μετά την απόκτηση του διπλώματος ο κάθε ανθυποπλοίαρχος προκειμένου να είναι έτοιμος να ναυτολογηθεί και να αναλάβει καθήκοντα ανάλογα τον τύπο του πλοίου που πρόκειται να υπηρετήσει περνά μια ακόμα σειρά ειδικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση STCW σε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοίας, ναυτιλιακά όργανα και προσομειωτές όπως ECDIS, RADAR/ARPA, Bridge Resource Management – BRM, Bridge Team Management – BTM, Advanced Oil/Gas/Chemical Tanker Safety Training, Accident & Risk Assessment, Bridge Maneuvering Simulator – BMS, Cargo Handling Simulator, Crowd & Crisis Management, Ship Security Officer Training – SSO, Ice Navigation, Voyage Planning, Accident & Incident Investigation, Adverse Weather Course και πολλά ακόμη ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία έχουν να κάνουν με τον τύπο πλοίου και τις διατάξεις και κανονισμούς που ορίζει η STCW.

Οι Σχολές

ΑΕΝ Ύδρας

Η πιο ιστορική από τις σχολές. Ιδρύθηκε το 1749 ως Σχολείο του Αγίου Βασιλείου που μετά εξελίχθηκε στην “Ναυτική της Ύδρας Σχολή” με πρωτοβουλία της Δημογεροντίας του νησιού και είναι η παλαιότερη εν λειτουργία σχολή στον κόσμο. Εκεί Ιταλοί και Πορτογάλοι δίδασκαν την Ναυτική τέχνη, την θεωρία αλλά και ξένες γλώσσες. Το 1930 έγινε δημόσια και ονομάστηκε Σχολή Εμπορικής Ναυτιλίας Ύδρας αφού το 1927 είχε περάσει στην φροντίδα της Ένωσης Ναυτικών Ύδρας και λειτουργούσε ώς ιδιωτική σχολή. Κατά την Γερμανοιταλική κατοχή το διοικητήριο της σχολής το είχαν καταλάβει οι Ιταλοί για να εγκαταστήσουν το στρατηγείο τους, τότε η Σχολή δεν έπαψε να λειτουργεί αλλά συνέχισε στην Αθήνα στα γραφεία της Ένωσης Εφοπλιστών και αργότερα στον Πειραια στην Καστέλλα μέχρι το 1949, την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους οι πρώτες δύο τάξεις γύρισαν στην Ύδρα στο κτήριο που η σχολή λειτουργεί ως σήμερα.
Η σχολή βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού, είναι αποκλειστικά Πλοιάρχων όπως ανέκαθεν ήταν και παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης των σπουδαστών.

ΑΕΝ Κύμης

Ιδρύθηκε το 1955 με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και του τότε Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας “Κυμαίου” Γεωργίου Βογιατζή. Βρίσκεται στο Ανατολικότερο άκρο της Εύβοιας, στην Κύμη, σε απόσταση 500 μέτρων από το λιμάνι. Είναι αποκλειστικά σχολή Πλοιάρχων και παρέχει στους σπουδαστές της δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

ΑΕΝ Ασπροπύργου

Ιδρύθηκε το 1951 στον Ασπρόπυργο 20 km από την Αθήνα και τον Πειραιά. Είναι η μεγαλύτερη σχολή της Ελλάδας με τους περισσότερους σπουδαστές. Λειτουργεί σαν σχολή Πλοιάρχων αλλά και Μηχανικών. Μέχρι το 2008 ήταν η μόνη σχολή που σαν σπουδαστές μπορούσαν να εγγραφούν και γυναίκες, σήμερα όμως έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν σε όλες τις σχολές της Ελλάδας. Η σχολή είναι εξωτερικής φοίτησης, δηλαδή δεν παρέχει δυνατότητα εσωτερικής διαμονής. Στα πλαίσια της λειτουργεί και Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

ΑΕΝ Μακεδονίας

Η ΑΕΝ Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1969 και λειτουργούσε σαν σχολή Μηχανικών, το 1975 λειτούργησε και η σχολή Πλοιάρχων. Βρίσκεται 32χλμ από την Θεσσαλονίκη περίπου 500 μέτρα από τον Δήμο Νέας Μηχανιώνας.Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σχολή στην Ελλάδα μετά του Ασπροπύργου. Η σχολή δεν παρέχει στους σπουδαστές εσωτερική φοίτηση. Επίσης δίπλα ακριβώς στην σχολή στεγάζεται το κτήριο της Σχολής Σωστικών και Πυροσωστικών Μέσων.

ΑΕΝ Οινουσσών

Βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού Οινούσσες. Ιδρύθηκε το 1965 και είναι μόνο σχολή Πλοιάρχων. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να μείνουν στην εστία της σχολής, δηλαδή παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

ΑΕΝ Χίου

Η Σχολή Μηχανικών της Χίου ιδρύθηκε το 1965 παράλληλα με την ΑΕΝ Οινουσσών. Βρίσκεται μέσα στην πόλη της Χίου στην οδό Δημοκρατίας 26 δίπλα στην πλατεία Βουνακίου. Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

ΑΕΝ Σύρου

Στην περιοχή Νησάκι στην παραλία της Ερμούπολης βρίσκεται από το 1961 που ιδρύθηκε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Σύρου. Η σχολή είναι αποκλειστικά Πλοιάρχων και οι σπουδαστές μπορούν να μείνουν στην εστία της.

ΑΕΝ Ηπείρου

Από το 1973 ως το 1992 ήταν γνωστή σαν σχολή Ραδιοτηλεγραφιτών. Το 1991 παράλληλα λειτούργησε και η Σχολή Πλοιάρχων. Η σχολή της Πρέβεζας βρίσκεται πολύ λιγότερο από 1χλμ από το κέντρο της πόλης στην περιοχή Βαθύ. Όπως και στις υπόλοιπες σχολές πέραν του Ασπροπύργου έχει την δυνατότητα παροχής στους σπουδαστές της εσωτερική διαμονή στην σχολή. Αξιοσημείωτο για αυτή την σχολή είναι ότι στα εργαστήρια της διαθέτει ένα ολοκληρωμένο παλαιό σύστημα επικοινωνιών πλοίου.

ΑΕΝ Κρήτης

Παρόλο που η ίδρυσή της έγινε το 1963 σαν σχολή Μηχανικών λειτούργησε το 1972 και αργότερα, το 1981 η Σχολή Πλοιάρχων. Βρίσκεται στην περιοχή Βλητέ Σούδας Χανίων, στο 2ο χιλιόμετρο της οδού Σούδας – Αεροδρομίου Χανίων, 8χλμ από την πόλη. Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης και έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις.

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Βρίσκεται σε παραλιακή τοποθεσία 700μ βόρεια της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου και λειτουργεί από το 1975 σαν σχολή Πλοιάρχων.Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

Μαθήματα ανά εξάμηνο

Μαθήματα Πλοιάρχων

Α’ Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Φυσική Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυτικά Αγγλικά Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυτική Τέχνη Ι , Φανοί και Σχήματα (7 ώρες/εβδομαδιαίως), (5 Θεωρία, 2 Εφαρμογές)
 • Ναυτιλία Ι (6 ώρες/εβδομαδιαίως), (4 Θεωρία, 2 Εφαρμογές)
 • Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)

Β’ Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Φυσική ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εφαρμογές)
 • Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυτική Τέχνη ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυτιλία ΙΙ (7 ώρες/εβδομαδιαίως), (4 ώρες Θεωρία, 3 ώρες Εφαρμογές)
 • Ναυτικές Επικοινωνίες Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως), (1 ώρα Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
 • Μετεωρολογία Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυπηγία – Σχέδιο (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)

Γ’ Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Φυσική ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εφαρμογές)
 • Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως)
 • Ναυτιλία ΙΙΙ (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
 • Μετεωρολογία ΙΙ (2 ώρες/εβδομαδιαίως)
 • Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
 • Ραντάρ (4 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
 • Bridge Teamwork Management – BTM (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 • ECDIS (3 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εφαρμογές)

Δ’ Εξάμηνο

 • Ναυτικά Αγγλικά IV (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυτικές Επικοινωνίες ΙΙ (9 ώρες/εβδομαδιαίως), (4 ώρες Θεωρία, 5 ώρες Εφαρμογές)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Πληροφορική (4 ώρες/εβδομαδιαίως), (1 ώρα Θεωρία, 3 ώρες Εφαρμογές)
 • Ναυτικές Μηχανές (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • ARPA – Τήρηση Φυλακής (4 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • ISM – Ασφάλεια Φυλακής (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ηγεσία και Διοικητικές Δεξιότητες (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Διαχείριση Κρίσεων (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)

Ε’ Εξάμηνο

 • Ναυτικά Αγγλικά V (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Επικοινωνία Πλοιάρχου – Διοικητική – Λογιστική (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυτιλία IV (5 ώρες/εβδομαδιαίως) (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
 • MARPOL – Διαχείριση έρματος, Άλλες διεθνείς συμβάσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, Αποζημιώσεις (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ευστάθεια (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
 • Bridge Resource Managemet – BRM (2 ώρες/εβδομαδιαίως Εφαρμογές)
 • Μεταφορά Φορτίων Ι (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
 • Ανθρώπινες Σχέσεις (2 ώρες/εβδομαδιαίως Θεωρία)
 • Επιθεωρήσεις πλοίου (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)

ΣΤ’ Εξάμηνο

 • Ναυτικά Αγγλικά VI (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυτική Τέχνη ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ευστάθεια – Κοπώσεις (6 ώρες/εβδομαδιαίως) (4 ώρες Θεωρία, 2 Εφαρμογές)
 • Μεταφορά Φορτίων ΙΙ (5 ώρες/εβδομαδιαίως) (3 ώρες Θεωρία, 2 Εφαρμογές)
 • Ναυτιλιακό Δίκαιο (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική – Δίκαιο Θάλασσας (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου ISPS-SSO (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Bridge Management System – BMS (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)

Μαθήματα Μηχανικών

Α’ Εξάμηνο

 • Ναυτικά Αγγλικά Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Φυσική Ι (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Χημεία (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαμοργές)
 • Ναυτική Μηχανολογία (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Πληροφορική – Η/Υ Ι (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 • Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 • Τεχνουργεία – Εργαστήρια Ι (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)

Β’ Εξάμηνο

 • Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ (3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Τεχνολογία Υλικών (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ηλεκτρονικά Ι (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Αντοχή Υλικών (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυτικές Μηχανές (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι – Δίκτυα (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Τεχνουργεία – Εργαστήρια ΙΙ (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)

Γ’ Εξάμηνο

 • Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Μαθηματικά ΙΙ – Στατιστική (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Φυσική ΙΙ (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 • Στοιχεία Μηχανών (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ναυπηγία ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (5 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Τεχνουργεία – Εργαστήρια ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)

Δ’ Εξάμηνο

 • Ναυτικά Αγγλικά IV (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Πληροφορική – Η/Υ ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 • Μηχανική Ρευστών Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Ψηφιακά Συστήματα – Δίκτυα Υπολογιστών (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (5 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Διεθνείς Κανονισμοί και Ασφάλεια Ζωής-Περιβάλλοντος (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Τεχνουργεία-Εργαστήρια IV (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)

Ε’ Εξάμηνο 

 • Ναυτικά Αγγλικά V (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Μηχανική Ρευστών ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Ηγεσία – Διοικητικές δεξιότητες (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου – Αισθητήρα – Μετρήσεις (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Ατμοπαραγωγοί (4 ώρες/εβδομαδιαίως)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (5 ώρες/εβδομαδιαίως)
 • Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ – Μεταφορά Υγρών Φορτίων (4 ώρες/εβδομαδιαίως)
 • Τεχνουργεία-Εργαστήρια V (5 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)

ΣΤ’ Εξάμηνο

 • Ναυτικά Αγγλικά VI (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ – Συστήματα Εκφόρτωσης (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Ατμοστρόβιλοι (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως ΙΙΙ και Διαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ – Υδραυλικά – Πνευματικά Συστήματα (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Καύσιμα – Λιπαντικά (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Ψυκτικές – Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις – Αερισμός (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εργαστήρια)
 • Τεχνουργεία – Εργαστήρια VI (5 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εργαστήρια)

Τα Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Όπως αναφέρεται παραπάνω οι σπουδαστές που τελειώνουν το Α’ και το Β’ εξάμηνο οφείλουν να κάνουν εκπαιδευτικά ταξίδια, ναυτολογημένοι από Ελληνικές Ναυτιλιακές Εταιρίες που έχουν πλοία υπό Ελληνική Σημαία ή ακόμα και πλοία ξένης Σημαίας αλλά συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο). Πριν από την αναχώρηση τους οι σπουδαστές για το πλοίο, με έγγραφη βεβαίωση από την εταιρία που τους έχει προσλάβει παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών το βιβλίο Κ.Ε.Π. (Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου) όπου αυτό θεωρείται ένα σημαντικό βοήθημα για τον Δόκιμο Πλοίαρχο/Μηχανικό στο να γνωρίσει το πλοίο και να πάρει τα εφόδια που χρειάζονται για την σχολή και το ναυτικό επάγγελμα. Το ΚΕΠ το παραλαμβάνουν οι σπουδαστές και στα δύο ταξίδια τους.
Όταν ο σπουδαστής φτάσει στο πλοίο τότε οι αξιωματικοί και το υπόλοιπο πλήρωμα αναλαμβάνουν εκτός από την ευθύνη και την εκπαίδευση του. Ο Δόκιμος οφείλει να σέβεται τους ανωτέρους του αλλά και το υπόλοιπο πλήρωμα μιας και αυτός είναι ο πιο νέος (τουλάχιστον σε εμπειρία). Συνήθως τα ωράρια που ακολουθούν οι Δόκιμοι Πλοίαρχοι είναι 4 ώρες στην Γέφυρα του πλοίου και 4 ώρες στο κατάστρωμα υπό την επίβλεψη κάποιου για χειρωνακτική εργασία. Οι Δόκιμοι Μηχανικοί απασχολούνται στις διάφορες εργασίες της Μηχανής μαζί βέβαια με κάποιον που θα τους επιβλέπει μιας και εκεί εγκυμονούν πολλοί κίνδυνοι. Καλό είναι να μην αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία διότι αυτή βοηθάει να μάθει ο σπουδαστής το πλοίο, την διαμόρφωσή του και την συντήρηση που χρειάζεται. Επίσης η χειρωνακτική εργασία στο πλοίο είναι και προσφορά στο σύνολο των ατόμων που δουλεύουν για αυτό.
Σε κάθε πλοίο οι ώρες εργασίας των Δοκίμων συνήθως είναι 8 και είναι μέρα (08.00 ~ 17.00) αλλά αυτό αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες του πλοίου (πχ κατά την αγκυροβόληση ή κατά την προσέλκυση του πλοίου σε λιμάνι). Στις 10.00 και στις 15.00 το πλήρωμα μαζεύεται στα καπνιστήρια του πλοίου για καφέ ή χυμό που διαρκεί 20 λεπτά και στις 12.00 και στις 17.00 είναι το φαγητό όπου το πλήρωμα μαζεύεται στην τραπεζαρία να γευματίσει. Η ώρα του γεύματος είναι μία ώρα.
Δεν είναι απαραίτητο οι 12 μήνες απαραίτητης υπηρεσίας να γίνουν 6 στο Α’ εκπαιδευτικό ταξίδι και 6 στο Β’. Αν τύχει κάτι μπορεί κάποιος να αποχωρήσει στους 5 μήνες και να συμπληρώσει στο 2ο εκπαιδευτικό κάνοντας 7 μήνες υπηρεσία. Καλό είναι αυτό να αποφεύγεται. Η έλλειψη υπηρεσίας κάποιες φορές είναι δύσκολο να καλυφθεί και έτσι καθυστερεί η απόκτηση του διπλώματος.

Μετά την αποφοίτηση

Οι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου/Μηχανικού Γ’ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού μπορούν με 24μηνη υπηρεσία να πάρουν το δίπλωμα του Υποπλοιάρχου/Β’ Μηχανικού και έπειτα με 36 μήνες υπηρεσία επί πλοίου σαν Υποπλοίαρχοι/Β’ Μηχανικοί έχουν το δικαίωμα να πάρουν το δίπλωμα του Πλοιάρχου Α’ Τάξεως (Καπετάνιου)/Α’ Μηχανικού. Εκτός όμως από τον δρόμο της θάλασσας μια σειρά από επαγγέλματα σχετικά με αυτή ανοίγει και στην στεριά. Οι απόφοιτοι των σχολών μπορούν να γίνουν Αξιωματικοί στο Λιμενικό Σώμαμπαίνοντας έπειτα από εξετάσεις και διαγωνισμό στις σχολές Αξιωματικών του Λ.Σ. και να αποφοιτήσουν από εκεί με το βαθμό του Σημαιοφόρου.

Παρόλα αυτά όμως τα επαγγέλματα και οι τομείς που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος απόφοιτος ποικίλλουν ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του. Κάποια από τα επαγγέλματα αυτά είναι οι ναυτιλιακές εταιρίες, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις και άλλα.